ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Informace k výuce od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2020 bude probíhat distanční výuka u všech žáků 3. – 9. ročníků. U žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat prezenční výuka ve škole. Podrobné informace k výuce poskytnou třídní učitelé.