ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Školičky pro předškoláky > Pro předškoláčky a jejich rodiče

Vstup do školy patří mezi nejdůležitější životní kroky nejenom pro předškoláčka, ale i pro jeho rodiče. Každoročně jsme se snažili tento krok usnadnit pořádáním školiček a rodičovských kaváren. S prostředím školy, vyučovacími metodami a atmosférou se tak mohli seznámit v rámci dnů otevřených, nedělních hrátek a ukázkových hodin. To vše nám bohužel letos nebylo umožněno. Abychom alespoň trochu usnadnili rodičům nástup jejich dětí do školy, připravujeme od příštího týdne sérii krátkých videí na téma školní zralost a školní připravenost. V nich vám zkušená speciální pedagožka Mgr. Vlasta Dubinová ukáže, jak pracovat s dětmi, aby jejich nástup do školy byl co nejlehčí a přinášel dětem i vám jenom radost a úsměv.