ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Poděkování za zápis do 1. tříd

 

Jednou z prvních zkušeností a důležitým krokem v životě každého předškoláčka je zápis do 1. třídy. Ty letošní byly opravdu netradiční a trvaly skoro 14 dní.  2 070 minut s budoucími školáky a jejich rodiči absolvovaly paní učitelky z 1. stupně.  Všechny zápisy jsem společně s panem zástupcem absolvovala i já.

Ze svého pohledu musím pochválit všechny děti. Ve ztížených podmínkách, kdy velkou část roku díky pandemii nechodily do školek, byly na zápis výborně připravené. Poděkování patří jak paním učitelkám ze školek, tak jejich rodičům. Všechny děti se snažily ukázat, co všechno už umí a dovedou. Nejenom že se nebály komunikovat online, ale statečně plnily všechny úkoly ve virtuální třídě.  Opravdu to s vámi všemi stálo za to.

Moc děkujeme rodičům, kteří zvládli moderní techniku a pomohli svým dětem se do naší online školy připojit.

Mé poděkování patří všem paním učitelkám z naší školy, které ve svém volném čase zápisy připravily a všechna online setkání s předškoláčky absolvovaly. A rodičům děkujeme za jejich povzbuzující emaily, které nám udělaly velkou radost.

V letošním roce jsme zapsali celkem 79 předškoláčků. Vzhledem k naplněnosti školy nebudeme moci všechny přijmout a rozhodne losování.  Budeme všem držet pěstičky.