ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Přijímací zkoušky – dodatek MŠMT