ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Hodina moderní chemie

Dnes to v nové učebně technických a řemeslných činností hořelo, bouchalo, čoudilo, prskalo, bublalo, mrzlo, tálo… Čtyři vyučovací hodiny se nám věnovali sympatičtí lektoři z VŠCHT Praha – Veronika a Jonáš, kteří žákům 8. a 9. ročníků předvedli a vysvětlili množství pokusů. A sladká tečka na závěr (barva i chuť dle přání).

Fotografie ve fotogalerii.