ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Program v Regionálním muzeu Kolín – 9. A, 6. A

Dne 23. 6. se žáci 9. A a 6. A vypravili do místního Regionálního muzea. Interaktivní program ve Staré škole byl věnován založení města Kolína, stěžejním událostem kolínských dějin a osobnostem spjatých s městem. Program Zvonice – příběh zvonu představoval „příběh zvonu coby nositele zpráv, jako svědka lidských i církevních příběhů či jako atributu starobylého řemesla.“ Na závěr jsme navštívili barokní kostnici. Prohlédli jsme si kosterní výzdobu, malby i oltář. Nezapomněli jsme si také odpočinout v zelených parkánech a bylinkové zahrádce v sousedství chrámu sv. Bartoloměje.

Š. Hájková, M. Čechová