ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Kulturní akce > Druháčci na Práchovně

Opékali jsme na Práchovně, hráli jsme si, zpívali, běhali, maminky a tatínkové poslouchali a povídali si.

všichni z 2.A