ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Nařízená karanténa třídy 6. B

Vážení rodiče,

dnes 21. 9. 2021 v odpoledních hodinách, byla třídě 6. B nařízena KHS Středočeského kraje z důvodu výskytu COVID- 19 karanténa v délce 14 dní. Po tuto dobu bude ve třídě probíhat distanční výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny další informace poskytne třídní učitelka Mgr. Šárka Hájková a budou zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

PhDr. Mgr. Iva Lokajová, ředitelka školy