ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Nácvik psaní s prvňáčky

Takhle vypadá nácvik psaní dle pedagogiky Maria Montessori. Děti pracují se smirkovými písmeny, která obtahují dvěma prstíky. Hmatová písmena jsou vyobrazena na hladkém povrchu, přičemž písmena jsou nastříkaná smirkovou hmotou – tedy jejich povrch je drsnější a děti si skrze smyslovou výchovu (hmat) lépe zapamatují jednotlivé tahy písmen.

Po obtahování smirkových písmen následuje psaní do krupice. Nejdříve používáme opět jen dva prstíky, posléze přistoupíme k psaní dřevěnou tužkou. Je dobré, pravidelně trénovat špetkový úchop (používáme ukazováček, prostředníček a palec), pro správné držení tužky. My jsme tentokrát trénovali pomocí sypání krupice – použitím těchto tří prstíků (jako když cukrujete či solíte).

V úvodu každé hodiny (před nácvikem psaní) probíhá tzv. prstíková gymnastika, kde si rozcvičujeme jednotlivé prstíky (v tomto případě jsme využili hru s papírem – napodobovali jsme déšť).