ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Trénujeme špetkový úchop

V 1. ročníku žáci pracovali s válečky s úchyty a s kolíčky. Právě tyto dvě aktivity jsou nejlepším prostředkem pro trénování špetkového úchopu (palec, ukazováček, prostředníček). Trénovat tyto tři prstíky je nezbytné pro správné držení tužky. Mělo by tomu tak být nejen v prostředí školy, ale zejména pak doma. Pakliže totiž dítě doma dostatečně špetkový úchop netrénuje, může si pak špatné držení tužky nést až do dospělosti.

Aktivit na procvičování špetkového úchopu je samozřejmě mnohem více (např. solení, cukrování, přenášení borůvek z misky do misky, sbírání kávových zrnek atd. – vše dítě vždy provádí prostřednictvím těchto tří prstíků).