ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > Sklářská huť František, Sázava

Žáci 9. A a 9.B navštívili Centrum sklářského umění – Huť František v Sázavě, kde se seznámili s historií a technologiemi výroby a zpracování skla. Jednu ze studených technik zdobení skla – pískování – si také vyzkoušeli.

Fotografie ve fotogalerii.