ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Mikulášská besídka ŠD-III.odd.

Ve školní družině jsme měli mikulášskou besídku.