ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Pokusy v Přírodovědě

Žáci 4.B si v rámci Přírodovědy vyzkoušeli hned dva pokusy – s vodou a vzduchem. Pokus s vodou – tady žáci testovali, jak se chová vajíčko ve slané a sladké vodě. Pokus se vzduchem – děti vyráběly spirálky z papíru a pozorovaly, jak se točí nad stoupajícím teplým vzduchem.

Nechyběly aní Montessori pomůcky k živé a neživé přírodě. Děti si to užily a my dospěláci taktéž!