ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Sudá a lichá čísla

Sudá a lichá čísla žákům mnohdy dělají potíže, ale ne těm našim! Učíme se totiž hravou formou a pochopí to každé dítko. Například prostřednictvím víček od PET lahví – dle metody Maria Montessori.

Žák si pomocí víček (můžete využít cokoliv – ořechy, fazole, žetony…) na lavici sestavuje číslo tak, aby víčka vždy stála ve dvojicích pod sebou. Tímto způsobem zjistíme, zda má každé víčko svého „kamaráda“ (zda je ve dvojici) – takovému číslu říkáme sudé.

Když nějaké víčko zůstane na konci samo, jedná se o číslo liché. Děti jezdí prstíkem uprostřed mezi víčky (když projedou, dvojice jsou kompletní – když naopak narazí, stojí tam jedinec – osamocené víčko – pak se jedná vždy o číslo liché).

Můžeme s dětmi hrát i další hry. Například schovám do dlaně určitý počet žetonů (fazolek), ostatním jen prozradím, zda schovávám číslo sudé či liché. Děti mají za úkol mi pokládat takové otázky, aby na počet v mé dlani samy přišly. Např. se mohou zeptat – Je to číslo menší než 20? Je to 13 mínus 6? Atd…