ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Tvoření příběhů

Děti z druhého ročníku vytvářely příběhy dle obrázků a prezentovaly je ve dvojicíh před ostatními. Nesnadného úkolu se zhostily výborně.

Trénujeme psaní, čtení, slovní zásobu a v neposlední řadě také prezentaci – rétoriku (umět svou práci tzv. „prodat“).