ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Kulturní akce > Šťastné a veselé 2021

Přejeme šťastné a veselé Vánoce.

A protože letos nemůžeme zpívat ve škole na schodech, ani v kostelíčku, ani na náměstí, zpíváme vám alespoň takhle. Protože zpívat při hudební výchově už smíme a za to jsme moc rádi.

My všichni z „pětky“

 

Moc děkuji všem dětem za zpívání, kolegyním a kolegům za skvělou spolupráci a mému milému muži za střih.
M. Holá