ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > ŠD III.odd. Vycházka k chrámu sv. Bartoloměje

Tentokrát jsme se procházkou vydali k chrámu sv. Bartoloměje. Ukázali  jsme si znaky gotického stavebního slohu

a na nádvoří jsme si prohlédli dřevěný betlém, u kterého jsme si zazpívali.