ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Školičky pro předškoláky > Než půjdu do školy – rady a pomoc pro rodiče předškoláčků

On-line rodičovské kavárny aneb než půjdu poprvé do školy 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=JUAc8aPybU4
https://www.youtube.com/watch?v=WEguEhgEf8g
https://www.youtube.com/watch?v=nTKbuvah2u8
https://www.youtube.com/watch?v=2JQx-I-Y_W0

Poděkování patří Mgr. Vlastě Dubinové a za natočení Daliborovi Prokešovi.