ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Živočichové dle metody Maria Montessori

Žáci čtvrtého ročníku se v rámci Přírodovědy učili rozdělovat živočichy na obratlovce a bezobratlí. K tomu jim pomáhaly pomůcky Maria Montessori. Vývojová stádia jednotlivých živočichů, pexeso, puzzle, plyšové ptáčky s charakteristickými zvuky, encyklopedie…to vše si děti mohly osahat, vyzkoušet. Poté jsme si vyráběli lapbooky.