Začínáme pracovat s mapou – rozlišujeme jednotlivé kraje i pohoří v České republice. Děti samy dohledávají informace a data zapisují, zpracovávají. Využíváme učebnice, internet i Montessori pomůcky.