V úterý 5. dubna proběhlo v kolínském DDM okresní kolo recitace (tzv. Dětská scéna 2022), kterého se zúčastnili i žáci naší školy.

Do krajského kola jsme se sice neprobojovali, nicméně úspěšnými recitátory byla Valerie Šubotníková (2. A), Pavel Zamazal (3. A) a Alžběta R. Hübnerová (3. B), kteří za svůj výkon obdrželi čestné uznání, což se také nepoštěstí hned tak někomu. 

Chtěla bych poděkovat a pogratulovat ale i všem ostatním, protože rozhodně naší škole ostudu neudělali a věnovali přípravě svůj volný čas a své úsilí. Toho si velmi ceníme.

Na všechny jsem moc pyšná.

Mgr. Petra Prylová