ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Den Země – Karlovo náměstí v Kolíně, ŠD-III.odd

Po dvouleté přestávce jsme měli příležitost zúčastnit se tradičně zajímavé, poučné i zábavné akce nazvané Den Země pořádané MÚ a Odborem životního prostředí MÚ v Kolíně. Děti se zájmem soutěžily a naslouchaly odborníkům z řad myslivců, včelařů, zemědělců, ekologů. Na akci jsme strávili bezmála dvě hodiny a kdybychom se již nemuseli vrátit do školy,  zůstali bychom déle. Dětem se na výstavě velmi líbilo. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří pomáhali realizovat tuto akci.

.