Reportáž 9. ročníků:

 1. A

Malí prvňáčci se dnes rozzářili do dobré nálady, když se dozvěděli, jaký úžasný program si pro ně jejich paní učitelka připravila na Den Země. Děti si na přivítání dne vyndaly svačiny a úsměvem poslouchaly instrukce paní učitelky. Kdo by nemiloval hry? Přesně tuhle otázku si položila 1. A. Rozhodli se vytvořit společnou prací zábavnou hru, kterou by mohla hrát jakákoliv třída. Den předem si proto každé dítě připravilo kelímek s víčky, který by posloužil jako přípravný materiál pro jejich hru. Každé dítě mohlo zapojit svoji kreativitu a vyzdobit si svůj vlastní kelímek. Každý si představoval výzdobu kelímku jinak. Někdo vytvářel zvířátko, někdo pouze jednoduchým způsobem nabarvil pomocí temper jednou barvou povrch kelímku. Někdo ho olepoval barevnými papíry. Ať už kelímek zdobili jakýmkoliv způsobem, vždy se snažily a zapojovaly do toho svá nevinná srdíčka. Děti si mezi sebou pomáhaly a v mezičase si hrály hry, které si přinesly. Osobně si hru pojmenovali ,,Bowling”.

Hra byla prostá. Kelímky poskládali na sebe a víčky je shazovali. Kdo shodí více kelímků-vyhrává. Ze zbytku víček vytvořili název 1. A, aby mohli hrdě reprezentovat svou třídu. Na odpočinek si děti řekly, jak pomáhat přírodě a vyprávěly si zážitky z víkendu. Děti byly veselé a na podobnou další akci se moc těší.

 1. B

Žáčci 1.B se předvedli. V kruhu se bavili, jak je naše Země znečištěná, a hlavně jak to škodí. Mluvili o třídění odpadu a co by mohl udělat každý z nás pro ochranu přírody. Poté dali přísahu Zemi, jak budou pomáhat nebo co nikdy neudělají, kterou sepsali na papírky a přilepili na papír, kterou stvrdili otiskem ruky. Vyrobili malé papírové žabičky z papíru, kterou, když otevřou, vidí celý život a vyvinutí žabek a ropuch.

 1. A

Dnes jsme zpívali písničku „Žeru tuhle planetu“ od Pokáče. Učili jsme se o tom, jak my sami můžeme šetřit tuhle přírodu. Na závěr jsme dělali plakát z našich rukou.

 1. B

Dnes vyrábíme leporelo s různými druhy květin a živočichů na připomenutí Dne Země. Dnem Země si připomínáme eko systémy. Louky a lesy, také živočichy a rostliny, které se zde nachází. Dále se učíme, jak se chovat k přírodě a proč recyklujeme odpad.Říkáme dětem, aby neplýtvaly a šetřily vodou.Prostě celkové věci okolo ekologie a ve spojitosti s přírodou.

 1. A

Na Den země se paní učitelka Jelínková se svojí třídou rozhodla vyrobit výrobky z recyklovaného materiálu. Žáci z 3. A měli za úkol vyrobit strom z PET lahví a z recyklovaného papíru. Děti se do práce hned pustily a výrobky stojí za to! Ke každému stromu děti vymyslely jméno a pětilístek. Výrobky se povedly.

 1. B

Třída 3.B se s paní učitelkou rozhodla, že na Den země vyrobí výrobky z recyklovatelného materiálu. Každý žák si vyrobil vlastní výrobek, ke kterému vymyslel příběh. Žáci měli velkou fantazii, tudíž některé výrobky stojí za to!

 1. A

S paní učitelkou Chlubnou si děti zahrály hru o třídění odpadu, a snažily se porozumět naší planetě Zemi. Dělaly kvíz na interaktivní tabuli a také vybarvovaly obrázek Země.

 1. B

Děti od paní učitelky Horejšové se budou učit, co dělat, aby se planeta nezničila. Dále se učily, co vše mohou udělat pro planetu, dozví se nějaká fakta/fake news o Zemi a nakonec se půjdou projít na hřiště za panem učitelem Zemanem a udělají výkonnostní testy.

 1. A

Tato třída má v rámci první hodiny povídání o Dni Země a vysvětlení tématu. Poté sázeli hrášek. A jako poslední aktivita dne byla výroba plakátu ve skupině, plakáty budou vystavené ve škole.

 1. B

Paní učitelka třídní není ve škole. Zastupuje jí paní učitelka Pecháčková a paní asistentka. Paní učitelka s paní asistentkou vymýšlely narychlo program. Vymyslely pexeso na vylosované téma související se Dnem Země.

 1. A.

Na den Země se šli fotit i s ostatními dětmi z jiných tříd do tělocvičny. Po focení naši šikovní šesťáci pomáhali uklízet naši tělocvičnu. Další hodinu se jeli projet na koloběžkách. Mohli poznávat naši přírodu, s jejich paní třídní, okolo Třech Dvor. Velice si to užili a přijeli nadšený. Když přijeli, tak šli sázet hrášek do květináčů, aby přispěli naší přírodě a naučili se, že pomáhat přírodě je pro naši planetu důležité a také tím mohou přispět v jakémkoliv věku. Poslední hodinu šli sázet keříky a stromky před školu, aby tím zpříjemnili prostředí okolo školy a pomohli tím ovzduší. Nakonec si ještě povídali o přírodě a jak je pro nás všechny velice důležitá.

 1. B

Žáci 6. B s paní učitelkou Hájkovou se zabývali historií Dne Země. Dělali plakáty o třídění odpadu, na kterém jsou všechny druhy košů a k tomu obrázky, které se dají dát do košů. Učili se pravidla silničního provozu. Udělali také plakát o kole a značkách silničního provozu. a nakonec šli sbírat odpadky k Labi.

 1. A

Třída si vybrala sběr odpadků. Vydala se cestou podél Labe. Třída nasbírala celkem dost odpadků.

 1. B

Třída se nejdříve koukala na film o třídění odpadků. Film se jmenoval „Nadšení udržitelnosti.“ Po zhlédnutí filmu se třída vypravila na sběr odpadků v jedné části města Kolín.

 1. A

Třída 8. A nejprve ráno vyplňovala pracovní list, který se týkal třídění odpadků. Všichni tento pracovní list zvládli na 1. Poté se vydali na procházku k fotbalovému hřišti. Cestou sbírali odpadky a vyhazovali do odpadkových košů. Kdyby toto udělal každý, hned by to bylo na Zemi hezčí.

 1. B

Třída 8. B měla společné plány s 8. A. Společně se vydali na speciální procházku k fotbalovému hřišti. Speciální byla proto, že cestou sbírali odpadky. Na to měli připravené speciální pytle. Díky nim je teď okolí fotbalového hřiště mnohem hezčí.

 1. A a 9. B

Deváťáci se ujali role reportérů, aby zjistili, co jednotlivé třídy budou dělat. Zároveň nafotili aktivity, pro vypracování reportérské zprávy. Pak se vydali do psího útulku, kde potěšili pejsky, kterým přinesli pamlsky a hračky.