ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > I. oddělení sportuje

První oddělení školní družiny se účastnilo projektu s názvem Děti na startu. Jedná se o všeobecnou sportovní přípravu pro děti I. stupně. Žáci v tělocvičně soutěžili ve družstvech, zacvičili si a zatancovali aerobic. Celé odpoledne bylo plné zdravého pohybu.