V pondělí 9. 5.  zhlédli žáci druhého stupně program Madagaskar (přírodní podmínky, lidé a tradice, rostliny a živočichové, doprava, školství, zemědělství…) projektu Planeta 3000 s komentářem cestovatele a dokumentaristy Adama Lenka.  V závěru došlo i na dotazy.