ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > 6. AB – Recyklace očima mladých vědců – VODA

V úterý 10. 5. měli šesťáci pětihodinový program z projektu Recyklohraní:  badatelsky orientovanou výuku  „vědeckou“ formou v terénu i v učebně. Tématem byla voda v přírodě –  pojem voda,  voda na Zemi, koloběh vody, ochrana vod, život ve vodě (odběr, mikroskopování, určování podle klíče), teplota vody, průhlednost vody, pH…