ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > 9AB – Elektrárna Chvaletice
Dnes jsme s deváťáky navštívili tepelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Byli jsme u mohutných chladicích věží (výška cca 100m), u skládky hnědého uhlí, ve strojovně, přímo u kotlů (tam bylo trochu tepleji), na místě, kde se vykládá uhlí, na velínech (odkud řídí a kontrolují kotle, turbíny, alternátory, rozvodny).
Tři zajímavosti:
-elektrárna má nejvyšší komín v ČR (300,8m), který kouří, jen když nabíhají kotle
-teplem z elektrárny měl být původně zásobován také Kolín
-je velký nedostatek šikovných elektrikářů
Fotografie ve fotogalerii.