18. 5. se žáci 7. A zúčastnili vzdělávacího programu Libo-li novou hlavu? zaměřenou na ready-made, fantazii a příběh. Hlavní roli hrály schopnosti a dovednosti spojené s pozoruhodným světem umění. Schopnost Theodora Pištěka dávat předmětům nové významy a vytvářet nové příběhy zavedla žáky do vnitřního světa jejich vlastní hlavy i hlav jiných lidí. Na závěr si žáci vyzkoušeli metodu životabásně a svůj „umělecký předmět“ prezentovali před ostatními na improvizované výstavě.