ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Povídání o včelách ve 2.A

Byl u nás ve třídě můj tatínek Josef Podnecký a povídal nám o včelách. Dozvěděli jsme se hodně věcí. Ukázal nám úl, oblek, plástve, knížky a mohli jsme se zeptat na plno otázek.

Bylo to super.

Zapsaly Leontýnka Podnecká a Terezka Hlaváčová