ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Pyžamová party v ŠD – 3. ročník

Mezinárodní den dětí oslavili žáci třetího ročníku ve školní družině „Pyžamovou party“. Před spaním si poslechli pohádku, na chvilku usnuli, pantomimou se probudili, umyli se a nasnídali. Po posilnění dobrotami se přenesli do víru tance a kolektivních her. Odpoledne plné her se vydařilo. Za přinesené pohoštění děkujeme.