ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > Erasmus+ CPTL: Slovensko 4.den

Předposlední den jsme navštívili nejvýchodnější výběžek Slovenska –  přehradní nádrž Starinu. Při její výstavbě v 80. letech 20. století bylo vystěhováno a srovnáno se zemí 7 rusínských vesnic. Překonali jsme 1600 schodů a dostali se na samotné dno přehrady.
Poté jsme navštívili dřevěný kostelík z roku 1718 v Uličné a ve Snině nás přivítal folklorní soubor. Dnešní den jsme zakončili slavnostním večerem v Kamenici nad Cirohou.