ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > V knihovně – I. oddělení

První oddělení navštívilo dětské oddělení Městské knihovny v Kolíně. Tentokrát si žáci měli vybrat zajímavou knihu a říci o ní, co je zaujalo. Pak už si četli, prohlíželi a půjčovali knížky dle své libosti.