ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > Erasmus+ CPTL: Slovensko 5.den

Poslední den proběhl ve škole v Kamenici nad Cirohou. V tělocvičně zažili lekci streetdance, kterou vedla bývalá žákyně školy. Zhlédli jsme pohádku Dvanáct měsíčků v anglickém jazyce. Mobilitu jsme zakončili slavnostním předáním certifikátů.