ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Pasování na čtenáře 🦊

2.června se z Lišáků stali čtenáři. Na tento post byli za pomoci kolínských draků pasováni panem králem v knihovně v Kolíně. Samotnému ceremoniálu předcházel krátký program, který Lišáci pro pana krále, paní knihovnice a hlavně pro své rodiče připravili a nacvičili. Zpívali, recitovali, hráli na nástroje, a také tančili. S choreografii závěrečného tanečku pomáhala Kristýnka Ulrichová z 8. třídy a všem se moc líbil. Museli samozřejmě panu králi přečtením krátkého textu dokázat, že si titul čtenáře zaslouží. Poté proběhlo samotné slavnostní pasování. Lišáci si dopoledne v knihovně spolu se svými rodiči bezvadně užili. A rodiče přichystali i sladkou odměnu v podobě dortu na závěr jako sladkou tečku.