ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Návštěva farní školy – I. oddělení ŠD

První oddělení školní družiny navštívilo Starou farní školu V Kolíně. Žáci se seznámili s historií Kolína a se slavnými kolínskými osobnostmi zábavnou formou prostřednictvím interaktivní expozice. Odpoledne v muzeu bylo velmi zajímavé.