ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб

Інформація про спеціальний набір для дітей з України на 2022/2023 навчальний рік

Datum a čas zápisu: 16.6. -17.6.2022, 14:00-16:00

Дата та час реєстрації: 16.6. -17.6.2022, 14:00-16:00

Adresa konání zápisu: Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

Адреса реєстрації: Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

Seznam dokumentů, které prosíme doneste k zápisu:

Перелік документів, які, будь ласка, принесіть на реєстрацію:

– vízový doklad dítěte (vízum „Strpění“ nebo „Dočasná ochrana“)

– візовий документ дитини (віза «Терпимість» або «Тимчасовий захист»)

– doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat (pas / vízum zákonného zástupce)

– документ, що підтверджує право представляти дитину (паспорт/віза законного представника)

– místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

– місце проживання дитини для визначення належності (наприклад, договір оренди, довідка про проживання)

– vyplněnou žádost o přijetí do školy

– заповнена заява про зарахування

Odkazy ke stažení formulářů:

Žádost o přijetí k plnění školní docházky pro cizince (Ukrajina) Zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky (1. třída – Ukrajina)
Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

zadost-odklad-cs-uk

Žáci budou přijímáni do podle těchto kritérií:

  1. Do naší školy budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Kolín V., Mnichovická 62, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy
  2. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy

V současné době má škola plnou kapacitu a může přijmout O žáků.