ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Atletický stadion – 1. stupeň

V pondělí 13. 6. vyrazily téměř všechny třídy 1. stupně na atletický stadion. Děti si vyzkoušely 4 základní disciplíny – skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 50 m, běh na 300 m.