ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Beseda o myslivosti

Ve středu 15. 6.  nás navštívil bývalý žák David Pačes v zeleném stejnokroji a mysliveckém klobouku. Coby student lesnické školy si pro děti připravil prezentaci o naší lovné zvěři, přinesl ukázky trofejí, naučil nás nějaká slova myslivecké mluvy. Největší ohlas ale měly zvukové ukázky vábení.