ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > ŠD – Vyhodnocení disciplín

Během měsíce května a června jsme ve školní družině trénovali trojboj ve skoku dalekém z místa, v běhu hladkém, hodu na cíl a také skákali jsme přes švihadlo.

Vítězové všech sportovních soutěží jsou:

V běhu hladkém byli nejrychlejší z každého oddělení tito žáci, z děvčat: Vrbová Viktorie, Černá Valérie, Vokounová Jana, Jílková Anna, Mejstříková Nikol, Horynová Elena, z chlapců: Šotola Vít, Forejt Matěj, Zoufalý Vojtěch, Kosař Jakub, Musil Lukáš, Král Přemek.

Ve skoku do dálky z místa zvítězila: Vrbová Viktorie, Hübnerová Magdaléna, Knižáková Kristýna, Jílková Anna, Šturmová Veronika, Holá Alžběta, z chlapců: Reichel Antonín, Teplý Vojtěch, Bohavoj František, Kosař Jakub, Talich Mikuláš, Král Přemek.

V hodu na cíl byla nejlepší: Dejdarová Juliana, Peštová Johanka, Pavlíková Eliška, Cepková Eliška, Plzáková Alžběta, Sekerová Kateřina, z chlapců zvítězil: Šotola Vít, Bidzilia Daniel, Zoufalý Vojtěch, Titěra Kryštof, Plzák Albert, Slavíček Jan. Gratulujeme.

„Švihadlovou princeznou“ v přeskocích přes švihadlo se stala Starková Lenka, Hübnerová Magdaléna, Russová Karolína, Holubová Helena, Holá Alžběta.

„Švihadlového prince“ si vybojoval Šotola Vít, Teplý Vojta, Bohavoj František, Titěra Kryštof, Žídek František. Gratulujeme.

Foto – sportovní disciplíny

Foto – Švihadlový princ a Švihadlová princezna