ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek 1. září byl velký den pro naše nejmenší žáčky. Čekalo je velké překvapení v podobě rytíře Járy, který každého nového žáčka slavnostně pasoval na prvňáka.