ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Po stopách kolínských Židů v období holocaustu

10. 11. žáci IX. B prožili 1. lekci projektu Za horizontem, kdy navštívili synagogu a seznamovali se s osudy kolínských Židů, zhlédli zajímavou výstavu věnovanou R. Glázrovi – průvodcem jim byla M. Jouzová. Akce přímo navázala na položení nových stolpersteinů, které jsme se rovněž účastnili. Vzdělávání v mimoškolním prostředí je oživením výuky, nové poznatky jsou propojeny s zážitky z neotřelého místa. Těšíme se na prosincové putování adventním Kolínem.