ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > V knihovně druhé oddělení ŠD

Prvňáčci z druhého oddělení navštívili dětské oddělení v místní knihovně. Prohlíželi si knížky dle vlastního výběru a někteří zkoušeli i něco přečíst. Pro seniory z blízkého okolí knihovny kreslili stromečky, z kterých se pro ně sestaví velký vánoční strom.