ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > VZPoura úrazům v I. a II. oddělení ŠD

První a druhé oddělení se účastnilo projektu VZPoura úrazům Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Beseda byla zaměřená na prevenci úrazů a nehod u dětí a mládeže. Ambasadoři Jarmila a Standa vyprávěli o svých úrazech a o tom, jaké je to žít po úraze na vozíčku. Součástí setkání bylo předcházení úrazů, kde na interaktivní tabuli žáci mohli určovat špatné a správné chování v různých situacích. Prvňáčci se po celou dobu hojně zapojovali do diskuse.  Beseda se jim moc líbila.