ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Informace pro školní družinu

Informace ŠD pro první ročník:

V pondělí 4. září se budou vydávat čipy pro školní družinu. Prosím, přineste si přesnou částku a vyplněný Předávací protokol čipu školní družiny.

Informace pro všechny přihlášené do ŠD:

Pravidelný provoz školní družiny začíná v úterý 5. září 2023. Ranní družina začíná v 6:15 hodin, odpolední provoz končí v 17 hodin.

Informace o platbě ŠD:

Částka pro letošní školní rok 2023/2024 činní 1500,- Kč.

Platí se celá částka do 15. září 2023.

Uhraďte na účet:

číslo účtu: 2564372319

kód banky: 0800

pro správné dohledání do zprávy napište: ŠD + jméno a příjmení dítěte.

Kdo nemůže platit převodem, vyzvedne si složenku u p. vychovatelky

– pro správné dohledání do zprávy napište: ŠD + jméno a příjmení dítěte.

Ústřižek se zaplacenou částkou přinese paní vychovatelce.

Prosíme o dodržení termínu platby!

Dáša Dusová
vedoucí vychovatelka ŠD