ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Letní škola pro učitele

O letních prázdninách jsme se měly možnost díky projektu Erasmus účastnit letní školy na Slovensku ve Strečnu. Vzděláváni byli učitelé všech stupňů se zaměřením na matematiku profesora Hejného. Rozšířily jsme si poznatky a matematické dovednosti a vyzkoušely si i outdoor matematiku, ale především jsme si se slovenskými kolegy sdíleli příklady dobré praxe.

Mgr. Klára Horáčková a Mgr. Ivana Banasinská