ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji

dne 29. 9. 2023 ze závažných organizačních a technických důvodů ředitelské volno.

Škola bude tento den uzavřena v plném rozsahu. Školní jídelna je uzavřena též.

 

Děkujeme za pochopení PhDr. Mgr. Iva Lokajová, ředitelka školy