ZŠ Mnichovická, Kolín > Sportovní úspěchy > Florbal 6. a 7. ročník – chlapci

V úterý 14. 11. 2023 se naši chlapci z 6. a 7. ročníku zúčastnili okresního kola ve florbalovém turnaji. Naši žáci si vyzkoušeli soutěžní atmosféru a ve vypjatých zápasech získavali cenné zkušenosti. Bohužel jsme nedokázali postoupit ze skupiny a získali jsme 13. místo.

Reprezentovali ve složení: Tomáš Vedral, Pokladník Petr, Hampl Jiří, Jakub Svoboda, Hieu Trung, Kryštof Pessl, Kryštof Čech, Šimon Svoboda

Děkujeme.