ZŠ Mnichovická, Kolín > Pro žáky a rodiče > Přijímací řízení do SŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Předvyplněné přihlášky dostane žák s pololetním vysvědčením. 31. ledna 2023, 13.2.2023 přinesou žáci vyplněné přihlášky do školy, budou jim orazítkovány a podepsány paní ředitelkou. Přihlášky se odesílají do 1. března 2023.

Je možné vyplnit 2 přihlášky – obě musí být identické – stejné – na 1. místě např. Gymnázium Kolín, na 2. OA Kolín. Ředitelé škol potřebují vědět, na který termín přijímacích zkoušek vaše dítě pozvou.

Termíny zkoušek do SŠ – 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny 10. a 11. května 2023. Absenci u zkoušky omlouvá pouze lékař, potvrzení od lékaře posíláte do příslušné školy, žák vykoná zkoušku v náhradním termínu.

S vyplněním přihlášek pomohu. Pokud budete potřebovat cokoliv zkonzultovat – 601 308 547.

Do 15. března 2023 rodiče získají i zápisový lístek, který si osobně převezmou ve škole u výchovné poradkyně. Zápisový lístek slouží k potvrzení nástupu do SŠ, údaje se vyplní až po řádném přijetí ke studiu (po přijímacím řízení). Termín pro převzetí ZL – pondělí 13. března 2023 (12.30 – 15.30).

Mgr. Šárka Růžková