Konzultační hodiny vyučujících vždy po předchozí domluvě.

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová
Středa 14.00 – 16.00
Ředitelka školy

Metodik primární prevence

601 308 551
skola@5zskolin.cz

iva.lokajova@5zskolin.cz

Mgr. Jan Chvojka Zástupce ředitelky školy 603 885 857 jan.chvojka@5zskolin.cz
Mgr. Ivana Banasinská II. B 601 308 546
601 308 547
ivana.banasinska@5zskolin.cz
Mgr. Linda Čechová I. A 601 308 546 linda.cechova@5zskolin.cz
Mgr. Monika Čechová VII. B 601 308 549 monika.cechova@5zskolin.cz
Dáša Dusová Vedoucí vychovatelka 601 308 545 dasa.dusova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Fantová IV. A 601 308 546 sarka.fantova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Hájková VII. A 601 308 549 sarka.hajkova@5zskolin.cz
Mgr. Michaela Holá III. A 601 308 546 michaela.hola@5zskolin.cz
Mgr. Klára Horáčková 601 308 548 klara.horackova@5zskolin.cz
Mgr. Martina Hořejšová I. B 601 308 545 martina.horejsova@5zskolin.cz
Jana Chlubná Vychovatelka ŠD 601 308 545 jana.chlubna@5zskolin.cz
Mgr. Irena Königsmarková V. B 601 308 546
601 308 547
irena.konigsmarkova@5zskolin.cz
Mgr. Tereza Kronusová VII. B 601 308 548 tereza.kronusova@5zskolin.cz
Mgr. Kateřina Novotná VI. A 601 308 548 katerina.novotna@5zskolin.cz
Mgr. Eva Nováková IV. B 601 308 546 eva.novakova@5zskolin.cz
Mgr. Dana Olivová V. A 601 308 546 dana.olivova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Pecharová sarka.pecharova@5zskolin.cz
Hana Peňázová Asistentka pedagoga 601 308 545 hana.penazova@5zskolin.cz
Mgr. Aleš Polívka Metodik a koordinátor ICT 601 308 549 ales.polivka@5zskolin.cz
Mgr. Daniela Řezníčková II.A 601 308 546 daniela.reznickova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Růžková
Úterý 10.00 – 11.00
nebo 15.00 – 16.00
IX. B
Výchovná poradkyně
601 308 547 sarka.ruzkova@5zskolin.cz
Markéta Seidlová Asistentka pedagoga 601 308 546 marketa.seidlova@5zskolin.cz
Yvona Svobodová Vychovatelka ŠD 605501962 yvona.svobodova@5zskolin.cz
Mgr. Zuzana Šmahelová zuzana.smahelova@5zskolin.cz
Iveta Švarcová Asistentka pedagoga 601 308 545 iveta.svarcova@5zskolin.cz
Mgr. Dana Tvrzníková VIII.A 601 308 549 dana.tvrznikova@5zskolin.cz
Romana Trojanová Asistentka pedagoga 723 145 971 romana.trojanova@5zskolin.cz
Veronika Ulrichová Vychovatelka ŠD 601 308 545 veronika.ulrichova@5zskolin.cz
Mgr. Jaroslava Urbancová IX. A 601 308 548 jaroslava.urbancova@5zskolin.cz
Mgr. Iva Zatřepálková III. B 601 308 546 iva.zatrepalkova@5zskolin.cz
Mgr. Vladimír Zeman 321 720 398 vladimir.zeman@5zskolin.cz
Mgr. Iva Zvoníková VI. B 601 308 545 iva.zvonikova@5zskolin.cz
Mgr. Vlasta Dubinová Speciální pedagog 731 468 644 vlasta.dubinova@5zskolin.cz
Pondělí 7.00 – 14.00, individuální konzultace po předchozí domluvě
Úterý 7.00 – 12.00
PhDr. Josef  Opočenský Školní psycholog 602 389 733 josef.opocensky@5zskolin.cz
Středa, čtvrtek  8.00 – 14.00

Yveta Procházková

Ekonomka 601 308 552 yveta.prochazkova@5zskolin.cz