ZŠ Mnichovická, Kolín > Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. NÁZEV:                                          

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62, Kolín

Adresa: Mnichovická 62, 280 02 Kolín

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ:

Základní účel zařízení:

 • poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost:

 • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů,
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně,

Doplňková činnost:

 • pronájem školní tělocvičny pro veřejnost

Zřizovatel:

 • Statutární město Kolín
 • www.mukolin.cz

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy:

 • Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura – školní rok 2021-2022, od 1. 9. 2021

Organizační schéma řízení školy

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontakty:

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu:

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

Mnichovická 62

Kolín 280 02

 

Úřední hodiny:

pondělí – pátek                                   8:00 – 10.00                13:30 – 15:30

 

Ředitelka školy:

PhDr. et Mgr. Lokajová Iva              601 308 551               iva.lokajova@5zskolin.cz

Zástupce ředitelky školy:

Mgr. Chvojka Jan                               603 885 857               jan.chvojka@5zskolin.cz

Ekonomka školy:

Procházková Yveta                             601 308 552               yveta.prochazkova@5zskolin.cz

Ing. Borovková Monika                                                          monika.borovkova@5zskolin.cz

Vedoucí školní družiny:

Dusová Dáša                                        601 308 545               dasa.dusova@5zskolin.cz

 

Datová schránka:                               hi3g2qs

Číslo účtu:                              2564372319/0800

Technické nosiče dat:                        Flashdisk

 

 

Základní kontakty (telefonní čísla a mailové adresy):

Pedagogové I. stupně:

Mgr. Banasinská Iva                III.B                   601 308 546     ivana.banasinská@5zskolin.cz

Mg. Čechová Linda                  II.B                    601 308 546      linda.cechova@5zskolin.cz

Mgr. Holá Michaela                 I.A                     601 308 546      michaela.hola@5zskolin.cz

Mgr. Hořejšová Martina         IV.B                  601 308 545      martina.horejsova@5zskolin.cz

Mgr. Jelínková Šárka               II.A                   601 308 546     sarka.jelinkova@5zskolin.cz

Mgr. Irena Königsmarková     IV.A                 601 308 547      irena.konigsmarkova@5zskolin.cz

Mgr. Lopez Šárka                      III.A                 601 308 547     sarka.lopez@5zskolin.cz

Ing. Pecháčková Blažena         V.A                                               blazena.pechackova@5zskolin.cz

Mgr. Pecharová Šárka              V.B                                               sarka.pecharova@5zskolin.cz

Mgr. Zatřepálková Iva             III.B                  601 308 546     iva.zatrepalkova@5zskolin.cz

 

Pedagogové II. stupně:

Mgr. Čechová Monika            IX.A               601 308 549       monika.cechova@5zskolin.cz

Mgr. Hervertová Iva                                       601 308 545       iva.zvonikova@5zskolin.cz

Mgr. Horáčková Klára            VI.A               601 308 548       klara.horackova@5zskolin.cz

Mgr. Kavříková Simona         pedagog                                      simona.kavrikova@5zskolin.cz

Ing. Obešlová Viera                 VIII.B                                          viera.obeslova@5zskolin.cz

Mgr. Jakub Procházky            pedagog                                      jakub.prochazka@5zskolin.cz

Mgr. Prylová Petra                   VII.A                                           petra.prylova@5zskolin.cz

Mgr. Polívka Aleš                      pedagog      601 308 549        ales.polivka@5zskolin.cz

Mgr. Hana Polívková               speciální pedagog                    hana.polivkova@5zskolin.cz

Mgr. Rosenkrancová Markéta   IX.B                                        marketa.rosenkrncova@5zskolin.cz

Mgr. Růžková Šárka                  VI.B                601 308 547    sarka.ruzkova@5zskolin.cz

Mgr. Šmahelová Zuzana          VII.B                                          zuzana.smahelova@5zskolin.cz

Mgr. Tvrzníková Dana              VIII.A            601 308 549    dana.tvrznikova@5zskolin.cz

Mgr. Zeman Vladimír               pedagog         321 720 398     vladimir.zeman@5zskolin.cz

 

Školní družina:

Dusová Dáša                 vedoucí vychovatelka      601 308 545    dasa.dusova@5zskolin.cz

Chlubná Jana                vychovatelka                     601 308 556    jana.chlubna@5zskolin.cz

Bc. Kudlíková Dana     vychovatelka ŠD                                         dana.kudlikova@5zskolin.cz

Svobodová Yvona         vychovatelka ŠD               601 308 559    yvona.svobodova@5zskolin.cz

Švarcová Iveta               vychovatelka ŠD               601 308 558    iveta.svarcova@5zskolin.cz

Ulrichová Veronika      vychovatelka ŠD               601 308 557    veronika.ulrichova@5zskolin.cz

 

Asistenti pedagoga:

Dis. Bláhová Zdena                                                                   zdena.blahova@5zskolin.cz

Mgr. Férová Lydie                                                                     lydie.ferova@5zskolin.cz

Jana Chlubná                                                                             jana.chlubna@5zskolin.cz

Mgr. Veronika Stejskalová                                                      veronika.stejskalova@5zskolin.cz

Špačková Radka                                                                        radka.spackova@5zskolin.cz

Trojanová Romana                                         723 145 971     romana.trojanova@5zskolin.cz

Mgr. Vaněčková Helena                                                           helena.vaneckova@5zskolin.cz

Venclová Pavlína                                                                       pavlina.venclova@5zskolin.cz

 

Speciální pedagog, školní psycholog:

Mgr. Polívková Hana               speciální pedagog                  hana.polivkova@5zskolin.cz

Mgr. Filipová Hana                  speciální pedagog                  hana.filipova@5zskolin.cz

Mgr. Vašíková Renata             psycholog, 774 740 763        renata.vasikova@5zskolin.cz

Bc. Nosková Marie                   psycholog, 725 592 600       marie.noskova@5zskolin.cz

 

Provozní zaměstnanci:

Procházková Yveta       ekonomka školy          601 308 552    yveta.prochazkova@5zskolin.cz

Löwe Vilém                    školník

Hlaváčková Tereza       uklízečka

Drahoňovská Irena      uklízečka

Svobodová Jana            uklízečka

 

 

Facebook:

 

 

Internetové stránky:

Úvodní stránka

 

Adresa podatelny a elektronická adresa podatelny:

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 Kolín

Mnichovická 62

Kolín 280 02

skola@5zskolin.cz

 

Datová schránka:

ID: 7n7ho3 

5.  PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

č.ú. – Česká spořitelna          2564372319/0800

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ŠKOLY

IČ: 48663794

DIČ: CZ48663794

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. DOKUMENTY

Rozpočet

Zřizovací listina

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 1. – 9. třída dle Škole úsměv sluší – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; č.j. 31-08/2017

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  v informačním panelu na chodbě školy.

9. ŽÁDOST O INFORMACE

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 1. podání elektronicky
  – prostřednictvím elektronické pošty e-mail: skola@5zskolin.cz
  – prostřednictvím datové schránky: hi3g2qs
 2. podání písemně
  – poštou na adresu sídla organizace: Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 Kolín 280 02
 3. – osobně v sídle organizace: Základní škola Kolín V., Mnichovická 62, Kolín 280 02
 4. Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti.
  Písemné žádosti přijímá ředitelka školy, případně jí pověřený zástupce
  Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis – viz „formuláře“

 

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

TELEFON E-MAIL
ředitelka školy +420 601 308 551 iva.lokajova@5zskolin.c
sekretariát +420 321 720 398 skola@5zskolin.cz
zástupce ředitelky +420 603 885 857 jan.chvojka@5zskolin.cz
školní družina +420 601 308 545 dasa.dusova@5zskolin.cz
datová schránka hi3g2qs
technické nosiče dat flashdisk

 

 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů

Jméno a příjmení žadatele (u fyzických osob), název, IČO (u právnických osob):

_________________________________________________________________________________

Adresa trvalého bydliště (u fyzických osob), sídlo firmy (u právnických osob):

_________________________________________________________________________________

Doručovací adresa, pokud je odlišná od trvalého bydliště či sídla firmy:

_________________________________________________________________________________

 

Telefon: ________________________                 E-mail: __­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________

Charakteristika žádosti:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Způsob předání informace:

 • zaslat poštou
 • zaslat e-mailem
 • bude vyzvednuta osobně

___________________________________ podpis žadatele (razítko) Žádost za povinný subjekt

převzal:

_________________________________________________________________________________

datum, jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce, podpis

 

Vážení žadatelé, v zájmu řádného a urychleného vyřízení Vaší žádosti si Vás dovolujeme požádat, abyste svoji žádost formulovali stručně, srozumitelně a výstižně. Z Vaší žádosti musí být zřejmé, jaká informace je požadována. Děkujeme za pochopen

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného objektu

11. PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD  (on-line)

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

 

11.1. Vydané právní předpisy

Škola nevydává právní předpisy

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích

 

A4 jednostranné – černobílá

A4 oboustranné – černobílá

A4 jednostranné – barevná

A4 oboustranné – barevná

A3 jednostranné – černobílá

A3 oboustranné – černobílá

1,00

2,00

2,00

4,00

2,00

4,00

2. Tisk A4 černobílé

A4 barevné

3,00

10,00

3. Kopírování na datové nosiče Vlastní datový nosič 50,00
4. Telekomunikační poplatky Meziměstské dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
6. Opisy a stejnopisy vysvědčení 100,00
7. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.

V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

 

13. LICENČNÍ SMLOUVY

Nejsou uzavřeny

14. VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

odkaz